ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ

  • Τετ, 12/12/2018 - 14:03
    Ξεφυλλίζουμε τον προπολεμικό αθλητικό Τύπο, ώστε να εντοπίσουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έγιναν ''σαν σήμερα''. Πέφτουμε πάνω σε μία συνέντευξη του προέδρου του Ολυμπιακού, Μιχάλη Μανούσκου, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ''Αθλητική Εβδομάς'' την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 1928.         Συνεχίζοντες την έρευνάν μας επί των αθλητικών ζητημάτων της γείτονος απετάνθημεν εις τον πρόεδρον του «Ολυμπιακού» κ. Μ.Μανούσκον όστις κατέχει ό,τι αφορά τον αθλητισμόν Πειραιώς. Εις τα διάφορα ερωτήματά μας επί ζητημάτων τοπικής φύσεως όσων και γενικοτέρων...
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου