Εναλλακτικό σαν σήμερα για τη 16η του Ιουλίου, μόνο με φωτογραφίες.  
Μπορεί η φωτογραφία επάνω να΄χει κάτι το...ειδυλλιακό, αλλά η γραμμένη στην αμμουδιά λέξη είναι σαφής: ΑΡΝΗΣΗ. Κι΄από κάτω της, θα΄βαζα τη λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ.