TA ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΑΟ ΚΑΙ Ο ΑΛΑΦΟΥΖΟΣΠριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΠΑΟ, ύψους 6 εκ. ευρώ, που έχει εξαγγείλει ο κύριος Ιωάννης Αλαφούζος, γιος του μπαρμπα-Αριστείδη Αλαφούζου με τις σημαίες του Ολυμπιακού στα καράβια του, τις οποίες βλέπει όλος ο Πειραιάς. Αυτό το δελτίο βρίσκεται εδώ (επιλέγουμε το site της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν και το δελτίο υπάρχει αυτούσιο και σε άλλες σελίδες, π.χ. την επίσημη της ΠΑΕ ΠΑΟ ή αυτήν της Τραπέζης Πειραιώς, για απόλυτη εγκυρότητα, αφού η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της αύξησης)
 
Τμήματα του δελτίου έχουν κυκλοφορήσει τις 2 τελευταίες μέρες στη LIVE SPORT, την εφημερίδα που στήθηκε πάνω στο gazzetta, στο ''Φίλαθλο'' και στο αθλητικό τμήμα της ''Ελευθεροτυπίας''. Καταλαβαίνουμε όλοι πως με αυτά τα στελέχη, θα κρύψουν τα ζόρικα θέματα στη φυλλάδα αυτή και θα πάνε τη δουλειά όπου θέλουν, για να μην θιγούν αυτοί που δεν πρέπει. Εμείς θα βάλουμε όλο το ζουμί. Πηγαίνουμε στη σελίδα 319 του παραπάνω pdf αρχείου και αντιγράφουμε ό,τι βλέπουμε, εστιάζοντας σε έναν από τους πολλούς ενδιαφέροντες τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο τεράστιο αυτό κείμενο
 
α) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
 
1.  Έχει ασκηθεί αγωγή της Α.Ε.Π.Ι.  κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
(Π.Α.Ε.)  για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την εμπορική εκμετάλλευση του ύμνου του Παναθηναϊκού από την Π.Α.Ε.  Επί της εν λόγω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 328/2010 προδικαστική απόφαση, η οποία διέτασσε την επανάληψη της συζήτησης.  Κατά τη νέα δικάσιμο,  η οποία ορίστηκε την 19.10.2011,  η υπόθεση ματαιώθηκε και ως εκ τούτου αναμένουμε τον επαναπροσδιορισμό της με κλήση από την Α.Ε.Π.Ι. Η Α.Ε.Π.Ι. με την αγωγή της αιτείται την καταβολή του ποσού των € 71.400 ως αποζημίωση για παράνομη χρήση του μουσικού έργου και του ποσού των € 8.000 ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, ήτοι του συνολικού ποσού των € 79.000. 
 
2.  Εξεδόθησαν οι σχετικές αποφάσεις, επί των προσφυγών της Εταιρίας κατά των υπ'αριθμ. 17/23.03.06  και 18/23.03.06  πράξεων επιβολής προστίμων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασiας ΚΕ.Π.Ε.Κ. Ανατολ. Απικής  & Βορ. Αιγαίου ύψους  €2.000 και  €1.500,   οι  οποίες  απορρίπτουν  τις  σχετικές  προσφυγές. Τα   ανωτέρω πρόστιμα είχαν επιβληθεί κατόπιν διενέργειας ελέγχου στις Εγκαταστάσεις της Παινίας    όπου διαπιστώθηκε  ότι δεν παρέχονται Υπηρεσίες ιατρού εργασίας  και τεχνικού ασφαλείας. Οι εν λόγω αποφάσεις επιδόθηκαν την 01.02.2012  και την 02.04.2012  αντιστοίχως. 
Αναμένεται κατά συνέπεια να κληθεί η Π.Α.Ε.  να καταβάλει το 80%  επί των ανωτέρω προστίμων,  καθώς το 20%  επ'  αυτών έχει ήδη καταβληθεί    με την άσκηση της προσφυγής. 
 
3.  Έχει επιδικαστεί στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.)από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA ποσό 620.000€ πλέον τόκων, καταβλητέο από το σωματείο  
Sports Clube Corinthians Paulista, λόγω καθυστέρησης της πληρωμής των δόσεων για τη μετεγγραφή του Rodrigo de Souza Cardoso. Το Sports Clube Corinthians Paulista  έχει δικαίωμα έφεσης στο CAS
 
4.  Έχει ασκηθεί στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA  από το σωματείο Βραζιλίας Palmeiras, προσφυγή για τη λύση συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία με αιτούμενη αφενός
από την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) και τον ποδοσφαιριστή David Braz de Oliveira Filho,  ενεχομένων εις ολόκληρον,  αποζημίωση ποσού 40.000.000$ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, αφετέρου την τιμωρία της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. με ποινή απαγόρευσής μετεγγραφών για δύο μετεγγραφικές περιόδους. Δεν μπορεί να
γίνει εκτίμηση για την έκβαση της προσφυγής.  Για το οικονομικό σκέλος εκτιμάται ότι ακόμη και εάν η απόφαση είναι καταδικαστική για την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. και τον ποδοσφαιριστή,  η αποζημίωση δύσκολα θα ξεπερνούσε το ποσό του 1.000.000€.  Σε περίπτωση που ο η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. υποχρεωθεί να καταβάλλει οποιοδήποτε
ποσό, δικαιούται να διεκδικήσει αυτό το ποσό από τον ποδοσφαιριστή ή/και από τον τότε διαμεσολαβητή (δικηγόρο) του. 
 
5.  Έχει ζητηθεί από τον ποδοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.)  Καραγκούνη Γεώργιο στη βάση συμφωνητικού υπογεγραμμένου από τον ποδοσφαιριστή και την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο., να του καταβληθεί ποσό 398.220€, για να τα καταβάλλει με τη σειρά του στις φορολογικές αρχές της Πορτογαλίας.  Ο ποδοσφαιριστής φέρεται να οφείλει στις φορολογικές αρχές της Πορτογαλίας ποσό μεγαλύτερο από το προαναφερθέν,  αλλά καταβάλει προσπάθειες μέσω Πορτογάλων δικηγόρων να μειωθεί αυτό το ποσό.  Σε περίπτωση που η οφειλή του ποδοσφαιριστή μειωθεί κάτω από 398.220€, θα μειωθεί και η οφειλή της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ΑΟ προς τον ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση που η οφειλή είναι 398.220€ ή παραπάνω, το ποσό των 398.220€  θα καταβληθεί από την Π.Α.Ε.  Παναθηναϊκός Α.Ο.  προς τον ποδοσφαιριστή. 
 
6.  Το σωματείο Ισραήλ Beitar Jerusalem  έχει ασκήσει κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) προσφυγή στα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA για αξίωση πόσου 130.000€,  πλέον φόρων και δικαστικών εξόδων,  οφειλόμενου ως αποζημίωση κατάρτισης για τον ποδοσφαιριστή Mansur Nir. Εκτιμάται ότι η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. θα καταδικαστεί να πληρώσει ποσό πλησίον του αιτουμένου. Το ποσό που θα καταβάλλει η Π.Α.Ε.  Παναθηναϊκός Α.Ο.,  δικαιούται να το διεκδικήσει από τον τότε διαμεσολαβητή του. 
 
7.  Το σωματείο Παραγουάης Club Asuncion  έχει ασκήσει κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) προσφυγή στα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA για αξίωση πόσου 185.000€,  πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων,  οφειλόμενου ως αποζημίωση κατάρτισης για τον ποδοσφαιριστή Marcelo Casas. Εκτιμάται ότι η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. θα καταδικαστεί να πληρώσει ποσό πλησίον του αιτουμένου. Επί του επιδικασθέντος ποσού, ιδιαίτερα πιθανό κρίνεται να αναγκαστούμε να καταβάλλουμε επιπλέον το 25% ως παρακρατούμενο φόρο από τις ελληνικές φορολογικές αρχές.
  
8.  Το σωματείο Παραγουάης Club Pettirossi Encarnacion,  έχει ασκήσει κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  (Π.Α.Ε.)  προσφυγή στα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA για αξίωση πόσου 11.666€, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, οφειλόμενου ως αποζημίωση κατάρτισης για τον ποδοσφαιριστή Marcelo Casas. Εκτιμάται ότι η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός Α.Ο. θα καταδικαστεί να πληρώσει ποσό πλησίον του αιτουμένου. Επί του επιδικασθέντος ποσού,  ιδιαίτερα πιθανό κρίνεται να αναγκαστούμε να καταβάλλουμε
επιπλέον το 25% ως παρακρατούμενο φόρο από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. 
 
9.  Το σωματείο Casa Pia Atletico Clube,  έχει ζητήσει ποσό 14.464€  από την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  (Π.Α.Ε.),  ως οφειλόμενη συνεισφορά αλληλεγγύης για τη μετεγγραφή του Zeca από τη Vitoria F.C. στον Παναθηναϊκό. Μόλις παραληφθούν τα απαραίτητα έγγραφα, το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί, διαφορετικά το σωματείο θα προσφύγει στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα της ΦΙΦΑ για το ως άνω ποσό και αυτό θα του επιδικασθεί, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. 
 
10. Έχει ασκηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έφεση κατά της πρωτόδικής απόφασης η οποία ανέκοπτε Πρωτοκόλλου Φθοράς της Δ.Ε.Σ.Ε. Κομοτηνής, ποσού 1.449,40 ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων,  κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.).  Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. 
 
11. Η εταιρία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.,  για την ανάληψη μέρους της ανακατασκευής του γηπέδου  «Απόστολος Νικολαΐδης»,  αιτείται με αγωγή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών να καταδικασθεί η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  (Π.Α.Ε.)  να της καταβάλλει το ποσό των 425.531,91€,  το οποίο αποτελεί κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας την οφειλόμενη αμοιβή της.  Η από 23-10-2003  και με αρ.  κατάθεσης δικογράφου 9719/2003  αγωγή της ανώνυμης    τεχνικής εταιρίας,  με την επωνυμία ‘ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ’,  η οποία εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και νόμιμα εκπροσωπείται κατά της ανώνυμης εταιρίας,  με την επωνυμία  ‘ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.  Π.Α.Ε.’, για την οποία σας ενημερώνουμε  ότι ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει ως προς  τα πραγματικά περιστατικά  και την εκδίκαση της αγωγής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα.  Αρχική ορισθείσα δικάσιμος ήταν η 3-11-2005  ημέρα Πέμπτη και με αρ.πινακίου  Η4/32, ότε και αναβλήθηκε η υπόθεση για την δικάσιμο της 31-1-2008, ότε και ματαιώθηκε η υπόθεση ένεκα εθνικού πένθους για το θάνατο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου. Κατόπιν τούτου, η αντίδικος επανάφερε νομίμως με κλήση την εν λόγω αγωγή της, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 24-9-2009, ότε και αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης λόγω ωραρίου γραμματέως της έδρας και ορίστηκε νέα δικάσιμος προς συζήτηση η 4-11-2010, ότε και ματαιώθηκε λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 7ης και 14ης Νοεμβρίου. Τα δικαστήρια, λοιπόν, έκλεισαν κατά το χρονικό διάστημα από 3-11-2010 μέχρι και 18-11-2010 ενόψει των εκλογών.  Οπότε,  εξακολουθούμε να αναμένουμε νέο δικόγραφο-κλήση από την αντίδικο ‘ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ’, η οποία έχει έννομο συμφέρον να επισπεύσει την πρόοδο της δίκης,  δια του οποίου θα καλεί την  ‘ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Π.Α.Ε.’ σε νέα δικάσιμο.   Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ‘ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ’  κο Ζαχαρόπουλο,  ενημέρωθήκαμε ότι έχει αλλάξει η Διοίκηση της εταιρίας και ότι αυτή έχει περιέλθει στην κυριότητα της ALPHA BANK-Αστικά Ακίνητα και επίσης ότι έχει υπαχθεί στο άρθρο 46 του νέου πτωχευτικού νόμου περί ειδικής εκκαθάρισης.  Εάν και εφόσον εκδικαστεί η αγωγή της αντιδίκου,  για την οποία αναμένουμε νέο δικόγραφο- κλήση για ορισμό δικασίμου,  και γίνει δεκτή,  το ποσό που θα επιδικαστεί θα είναι σημαντικά μικρότερο από το αιτούμενο αγωγικό κονδύλι ύψους 425.531,91  ευρώ μετά των τόκων υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) 
 
12. Έχει ασκηθεί στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΠΟ προσφυγή από τον ποδοσφαιριστή Mattias Bjarsmyr για συνολικό ποσό 867.405€ νομιμοτόκως. Στην πορεία της διαδικασίας κατεβλήθη ποσό 175.000€ στον ποδοσφαιριστή. Υπεγράφη συμφωνητικό και πρακτικό συμβιβασμού που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή, ούτως ώστε να λάβει
ο ποδοσφαιριστής ποσό 450.000€  και να παραιτηθεί από τα υπόλοιπα.  Εντός των επόμενων ημερών αναμένουμε εκτός απροόπτου τη σχετική απόφαση. Εάν δεν τηρηθούν οι συμφωνηθείσες δόσεις,  δύναται ο ποδοσφαιριστής να ασκήσει προσφυγή και για τα υπόλοιπα. 
 
13. H  εταιρία Roundup Marketing Ltd  επέδωσε διαταγή πληρωμής κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) ποσού 65.850€, ως ποσό οφειλόμενο επί τη βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μεσολάβηση αυτής στη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή Djibril Cisse. To ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί. 
 
14. Έχει ασκηθεί    αγωγή από την Εταιρία    κατά του Θ.  Μανίκα    γιο την αναγνώριση της κυριότητας της    επί του    υλικού    των    γυρισμάτων    του    Ντοκιμαντέρ με θέμα τον εορτασμό   των  100   χρόνων  του  Παναθηναϊκού,  το  οποίο  ανέλαβε   ως Ειδικός Σύμβουλος  αλλά  ουδέποτε  ολοκλήρωσε,  καθώς και την  καταβολή  του ποσού  των €15.000  ως  εύλογη   αποζημίωση   γιο   τη   μη   εκτέλεση  των υποχρεώσεων του από τη σύμβαση που υπέγραψε με την Εταιρία. Παράλληλα με την   ως άνω αγωγή,  η Εταιρία   κατέθεσε  και αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων επί  της  οποίας εκδόθηκε   η υπ ' αρίθμ. 2866/2010  απόφαση    με    την    οποίο ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  (Π.Α.Ε.)  ορίστηκε    μεσεγγυούχος    του υλικού    και των μηχανημάτων έως την  έκδοση της απόφασης επί της αγωγής. Η δικάσιμος της   αγωγής, η  οποίο  είχε   οριστεί   την 06.10.2011,  αναβλήθηκε  κατόπιν σχετικού αιτήματος του εναγομένου για την 29.05.2014.  Παρόλο που η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί    ακόμα ενώπιον  του  ακροατηρίου, πιθανολογείται  ότι η έκβαση της ως προς την  αναγνώριση  της  κυριότητας του υλικού θα είναι ευνοϊκή για την Π.Α.Ε. 
 
15. Εξεδόθη απόφαση επί προσφυγής της Εταιρίας κατά της υπ'  aριθμ. 16/23.03.2006  πράξης επιβολής προστίμου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΚΕ.Π.Ε.Κ.  Ανατολ.  Απικής    &  Βορ.  Αιγαίου ύψους € 6.000,  η οποία έκανε    δεκτή    την    προσφυγή της Εταιρίας. Η σχετική  απόφαση δεν έχει επιδοθεί στην Εταιρία μέχρι σήμερα. Το ανωτέρω πρόστιμο είχε επιβληθεί λόγω παραλείψεως της Εταιρίας να δηλώσει εμπρόθεσμα εργατικό ατύχημα    του κου Ιωάννη    Καζάντζα,  το οποίο συνέβη την 24.10.2003. 
Αναμένεται, εφόσον δεν ασκηθούν  ένδικα  μέσα κατά της ανωτέρω αποφάσεως  από το   Δημόσιο  ή  το  Σ.ΕΠ.Ε.,  να  επιστραφεί   στην  Εταιρία  το καταβληθέν    κατά   την   
κατάθεση  της  προσφυγής   20%   επί  του  ανωτέρω προστίμου 
 
16. Έχει ασκηθεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA  από την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) κατά της FC Dnipro Dnipropetrovosk  για ποσό 60.000€  που αφορά συνεισφορά αλληλεγγύης για τον ποδοσφαιριστή. 
Εκτιμάται ότι θα λάβουμε το ποσό. Δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί το πότε θα το λάβουμε, πιθανόν σε βάθος χρόνου διετίας. 
 
17. Η    από 9    Ιανουαρίου    2012    Προσφυγή   της      Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενώπιον του Τακτικού    Δικαστηρίου της ΕΠΟ για ποσό 15.000  λιρών Αγγλίας  (συνεισφορά αλληλεγγύης  LΕτΟ).  Επ'  αυτής    εκδόθηκε    η    υπ'  αριθ.    56/2012    απόφαση    με   την  οποία ανεβλήθη η έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της FIFA στην οποία έχει,  επίσης, προσφύγει η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. 
 
18. Κατά  της  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) έχουν  επιβληθεί  από τα Πειθαρχικό  Όργανα της SUPERLEAGUE  και  της  ΕΠΟ διάφορες  χρηματικές ποινές με αποφάσεις που έχουν κοινοποιηθεί σε αυτήν συνολικού ποσού € 121.196.
β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΚΒΑΣΗΣ
 
1.  Έχει ασκηθεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA από τον ποδοσφαιριστή Ezequiel Gonzales  κατά της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  (Π.Α.Ε.)  προσφυγή για τη λύση συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία με αιτούμενη αφενός αποζημίωση ποσού 1.369.000€,  πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων,  αφετέρου την τιμωρία της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ε.) με ποινή απαγόρευσής μετεγγραφών για δύο μεταγραφικές περιόδους. Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την έκβαση της προσφυγής. Εάν επιδικασθεί ποσό ως αποζημίωση, πιθανό κρίνεται να αναγκαστούμε να καταβάλλουμε επιπλέον το 25%  ως παρακρατούμενο φόρο από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. 
 
2.  Η από 3.8.2010 αγωγή της εταιρίας Pro Athlete Sport Management κατά  της  Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ κλπ για  ποσό 182.250  ευρώ, η  οποία έχει προσδιορισθεί  για συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 10  Ιανουαρίου 2013  και της οποίας η έκβαση θεωρείται αβέβαια.

 
Συμπεράσματα
 
α) Με ποιο σκεπτικό αδειοδοτήθηκε κύριε ψηλέ Σισέ της ΕΠΟ η συγκεκριμένη ομάδα, από την αρμόδια και ελεγχόμενη-υπόλογη σε εσάς επιτροπή της ομοσπονδίας που προίστασθε, με τόσες ανοικτές εκκρεμότητες και δίχως έσοδα για να τις καλύψει? Ποια ήταν τα εγγυημένα λεφτά σε αυτό το σωματείο, που σας έπεισαν κάποιοι ότι θα καταβληθούν στα ταμεία του, ώστε να ανταπεξέλθει στις άμεσες υποχρεώσεις του? Μήπως τα λεφτά που θα βάλουν ο Πατέρας και ο Βγενόπουλος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου? Εδώ γελάμε. Μήπως τα κρατικά λεφτά του ΟΠΑΠ? Κι άντε, λέμε ΟΚ, τα έδωσε ο ΟΠΑΠ. Στο μέλλον που θα σκάσουν τα κανόνια, τι θα γίνει? Πάλι ο ΟΠΑΠ θα επέμβει?
 
β) Με ποιο σκεπτικό κύριοι της ΕΕΑ δώσατε πιστοποιητικό συμμετοχής σε αυτό το σωματείο? Η ερώτηση απευθύνεται στους αρμόδιους να ελέγξουν αυτήν την επιτροπή. Στον κύριο Γερουλάνο και τους Γκούφι του, στον κύριο Μπιτσαξή του Βαρδινογιαννέικου, στο Μακεδονομάχο κύριο Ιωαννίδη και πάνω από όλα στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα των νοικοκυραίων. Εσείς δεν κυνηγάτε, και καλά, λεφτά με το τουφέκι από τη φοροδιαφυγή? Για ποιο λόγο εγγυάστε για μια ανώνυμη εταιρεία που και σας κλέβει με τη μη απόδοση των προβλεπομένων φόρων, με δική σας κάλυψη, αλλά και κλέβει και άλλους? Για το δικό μου το μαγαζί θα βγαίνατε μπροστά να με καλύψετε, ''ΓΑΥΡΕ'' του γλυκού νερού κύριε Σαμαρά? Διότι είπαμε, μεγάλη ομάδα -του κώλου- είναι ο ΠΑΟ, αλλά η συμπεριφορά των κυβερνήσεων, γενικά αλλά και ειδικά τα 2 τελευταία χρόνια απέναντί του, ξεφεύγει από μια απλή εύνοια και αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Νοίκι για το ΟΑΚΑ δεν πληρώνουν, λεφτά στην Εφορία δεν δίνουν -το ομολόγησε ο Αλαφούζος για τις 400.000 ευρώ που ''από αμέλεια'' δεν κατετέθησαν στην Εφορία στην πιο πρόσφατη περίπτωση από τις δεκάδες παραβάσεις τους-, η εγγυητική επιστολή της ΠΑΕ ΠΑΟ ακόμη αγνοείται, η Εφορία κάνει σκόντο στο βάζελο για να σφραγίσει εισιτήρια με τα Γιάννινα και να μην χάσει έσοδα
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ 1-9-2012 ΣΤΗΛΗ ''ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ'' ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΑΒΑΘΙΩΤΗΣ
 
 
 
 
τι θα γίνει λοιπόν με αυτήν την ομάδα του ΣΤΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ? Δεν αντέχουμε να την πληρώνουμε άλλο όλοι οι Έλληνες. Φτάνει. Τα κατασχετήρια σε συντάξεις ξέρετε πολύ καλά να τα στέλνετε, έτσι κύριε Σαμαρά? Να κόβετε το ρεύμα σε απόρους καλοκαιριάτικα ξέρετε πολύ καλά να το κάνετε, έτσι κύριε Σαμαρά? Βάλτε μια τελεία στην προνομιακή μεταχείριση όλων των ομάδων του Δημοσίου στον ελληνικό αθλητισμό, να μην σας πάρει ο διάολος όλους τους πολιτικάντηδες και βλέπετε τον Πειραιά από φωτογραφίες, ψευτόγαυροι της ρεκλάμας, του facebook και των VIP του Καραισκάκη, με τα τζάμπα εισιτήρια.
 
γ) Εμείς εδώ, σε αυτό το site, δεν παίρνουμε επιδότηση ενοικίου από τον ΠΑΤΕΡΑ...μας. Συντηρούμαστε μόνοι μας. Στο παραπάνω ενημερωτικό δελτίο φαίνεται πολύ καλά το τι ακριβώς έχει κάνει ο ''καπετάνιος των ονείρων'' κάθε σουβλατζή για την Πανάθα της καρδιάς του. Το λέμε σιγά όμως, μην ξυπνήσουν τα πρόβατα που σέρνουν από πίσω τους κάποιοι μεγαλοσυνδεσμίτες του λαγού, με επιχειρήματα του σωρού και με τα οποία και οι ίδιοι γελάνε.
 
δ) Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βγούμε και να πούμε ''100-200-300 εκ. ευρώ χρωστάει ο ΠΑΟ, σκάνδαλο'', πατώντας σε όσα η ίδια η διοίκηση τους ομολογεί ως χρέη ή πιθανά χρέη και αθροίζοντας όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται πιο πάνω. Δεν το κάνουμε, αφού όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν έχει αγοράσει ο Κοσκωτάς στενό συγγενικό μας πρόσωπο το καλοκαίρι του 1988, για να το προσανατολίσει αλλιώς επαγγελματικά. Κάποιες από τις απαιτήσεις τρίτων από την ΠΑΕ ΠΑΟ είναι εξόφθαλμα παράλογες, ακόμη και στα μάτια ενός μη νομικού. Όπως όμως κάποιοι ''δημοσιογράφοι'' και κάποιοι ''έντιμοι οπαδοί'' του λαγού στηρίχθηκαν σε ένα ενημερωτικό δελτίο της ΠΑΕ Ολυμπιακός του 2010 για να ανακαλύψουν χρέη ύψους 40 εκ. ευρώ προς το Λάτση, χρέη υποτίθεται της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τα οποία γελάει το πανελλήνιο και έχουν αναλυθεί διεξοδικά εδώ,
 
έτσι κι εμείς στηριζόμαστε στο ενημερωτικό δελτίο της ΠΑΕ ΠΑΟ και λέμε ότι
 
ΟΣΟ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ 40 ΕΚ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ, ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 40 ΕΚ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΛΑΤΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΕΤΑΡΙ
 
ε) Χρωστάει λέει ο ΠΑΟ λεφτά στον Καραγκούνη, χρωστάει και ο Καραγκούνης λεφτά στην Εφορία της Πορτογαλίας και ψάχνουνε και οι δύο πλευρές συμψηφισμό. Καλά ρε, μέχρι και οι παίκτες σας φοροφυγάδες είναι? Τι πράγμα είναι αυτό με εσάς ρε. Κρατικοδίαιτοι οι πάντες γύρω από εσάς?
 
στ) Μια και αναφερθήκαμε σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, πώς να παραδειγματιστούν αλλιώς οι παρατρεχάμενοι και οι τρίτοι γύρω από την ομάδα του Παναθηναικού, όταν
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΤΑ ΝΕΑ'' 14-2-2001
 
 
 
Όταν λοιπόν γίνετε εσείς ο ίδιος συνεπής προς το κράτος και ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, κύριε Αλαφούζε, θα νομιμοποιείστε να διεκδικείτε με πάθος τα όποια δικαιώματα για την ομάδα ''σας''. Μέχρι τότε, ασχοληθείτε με το twitter και με την Παναθηναική Συμμαχία, το παιχνιδάκι που βρήκατε για να περνάτε την ώρα σας γύρω από μια ομάδα που αποφασίσατε το 2008 να υποστηρίξετε - δεν ξέρατε προς τα πού πέφτει το γήπεδο μέχρι να γνωρίσετε τον Πατέρα- και όταν αποφασίσετε να βάλετε ένα ευρώ για την ''αγάπη'' σας, ή μάλλον όταν σας αφήσουν ο ΓΑΥΡΟΣ πατέρας σας, ο μπαρμπα-Αριστείδης και ο ΓΑΥΡΟΣ αδερφός σας, ο Θέμης, να βάλετε ένα ευρώ για την ''αγάπη'' σας, τα ξαναλέμε. Το σανό και το ''πετάω άδεια μπας και πιάσω γεμάτα και έρθουν τα κορόιδα οι βάζελοι να βάλουν λεφτά στην Παναθηναική Συμμαχία'', ρίχτε τα στους επιδοτούμενους μεγαλοσυνδεσμίτες, με τους οποίους τα λέτε καλά. Η ομαδούλα που υποστηρίζουν και παριστάνετε πως αγαπάτε, με την ιστορία βουτηγμένη στην βρώμα, έχει τους οπαδούς και τους διοικούντες που της αρμόζουν εξ άλλου. Τελείωσαν τα κρατικά λεφτά και τα καθιζήματα ανεβαίνουν προς τα πάνω πριν τη βύθιση. Άντε και καλές κονόμες προς όλους και κύριε Ιωάννη, χαιρετισμούς στην Αριστέα.

Σχόλια

Εικόνα Sak attacks

Σάββα,

Δίνεις ρέστα φίλε!!
Για το εν λόγω σωματείο απαξιώ να σχολιάσω κάτι!!
Συνέχισε έτσι!!!

Εικόνα savvas gridlock

Όχι, να σχολιάσεις. Αν δεν σχολιάσουμε και δεν ασχοληθούμε εμείς με αυτά, ποιος θα το κάνει? Οι ''ολυμπιακάρες'' που έχουν πάρει σβάρνα sites και ραδιόφωνα και παρακαλάνε να σηκωθεί να φύγει ο Μαρινάκης, επειδή δεν έφερε το Νενέ και μας κοροιδεύει?

Εικόνα Hank

Μεχρι τωρα, ξεραμε οτι "χρωστανε και της Μιχαλους"
Απο τουδε, θα το αλλαξουμε: "Χρωστανε και της Πορτογαλιας"

Ρε τους ηθικους και τους νομιμοφρονες ζελεδες

Εικόνα red apple

Πω πω πω...τί φωτιές τους άναψες Savvas...

Σε τί ναρκοπέδιο τους έβαλες να περπατήσουν;

Τί βόμβες φωσφόρου είναι τούτες;

Εικόνα Mhtsaras

Πγοιοι κρατικοδίαιτοι ρε συ Σάββα ;Στη περίφτωσις Καραγκούνα είναι κρατικοδίαιτοι κι από...κσένα κράτη ρε !Έχει βάνει δικεγόρους να κρατάνε τα ''μπόσεκα'' πίσω στη Μπορτογαλία ο νταουνάκης και να παλέβει με σεμπσηφιζμό ευτούνων που του χρωστλάει ο ζελές !Ε ότι θα μας αβαντάρεβε και η Πορτογαλία, που σεμειωτέο είναι σε χειροτέρα κατάστασις από εμάς εδανά στο Ελλάντα, εγώ δε ντο περίμενα !
Άιντα τώρα στο μαντρί σου μεγαλοβοσκέ της Παναθεναικιάς Αποτεχίας και μάζωκσε πρόβατα και λαγούς και τάιστα τα ζα σου !Μόνο να βάνεις στη νταίστρα τους πιότερο σανό γιατί έρχονται δύσκολες εποχές κι έχει να πέσει πείναααααα....Πείνα και των γονέων λέμε τώρα !