SDNA: Πόση έξωθεν καλή μαρτυρία αντέχεις;


Tags: SDNA

Γράφει ο Panos Thita, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Τσιφ με το τελευταίο του άρθρο.
 
        Ως ιδιοκτήτρια του αγαπημένου μας sdna εμφανίζεται, λοιπόν, μια PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED, εταιρεία που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, περιεβλήθη τον νομικό μανδύα LIMITED/LTD (ας πούμε, κάτι που μοιάζει αρκετά με τις δικές μας Ε.Π.Ε.), και έχει ιδρύσει με τη σειρά της υποκατάστημα στην Ελλάδα, για να λειτουργεί το προαναφερθέν διαδικτυακό κόσμημα δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας. 
          Στην Κύπρο υφίσταται και λειτουργεί ο θεσμός του trust («εμπίστευμα» το λένε εκεί).  Πρόκειται για μια δημιουργία/δομή του αγγλο-σαξωνικού δικαίου στο πλαίσιο της οποίας ο trustee/εμπιστευματοδόχος διαχειρίζεται στο όνομά του μία ή περισσότερες υποθέσεις που στην πραγματικότητα ανήκουν και αφορούν κάποιον άλλο, τον beneficiary/πραγματικό δικαιούχο.  Μεταξύ τέτοιων υποθέσεων είναι, συνηθέστατα, η ίδρυση εταιρείας, έτσι ώστε ως μέτοχοι και διευθυντές αυτής να εμφανίζονται οι trustees/εμπιστευματοδόχοι, οι οποίοι όμως λειτουργούν πάντα σύμφωνα με οδηγίες και εντολές του beneficiary/πραγματικού δικαιούχου, που είναι αυτός που στην πραγματικότητα διοικεί και τα συμφέροντα του οποίου υπηρετούν, ευθυνόμενοι σε αποζημίωση, κλπ., σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 
          Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι, κατ’ αντιστοιχία με το ελληνικό δίκαιο, πρόκειται για έναν νομικό μανδύα που ενσωματώνει στοιχεία εντολής, πληρεξουσιότητας, αφανούς εταιρείας, σύμβασης έργου, διοίκησης αλλοτρίων και έμμεσης αντιπροσώπευσης.  Επειδή όμως δεν είμαστε και πολύ γραμματιζούμενοι, λέμε ότι έτσι μπορείς να κάνεις business, ή ό,τι τέλος πάντων θες, με μπροστινούς κι αυτοφωράκηδες, ώστε να μην φαίνεσαι και καλά πουθενά και να κάνεις το παγώνι ό,τι κι αν συμβεί, και είτε να μην μπορούν να σε βρουν σε άλλη χώρα, κλπ., είτε να είναι τόοοοοοσο δύσκολο ή, τέλος πάντων, τόσο περίπλοκο να σε βρουν, ώστε να προλάβεις να πάρεις τα μέτρα σου σε κάθε περίπτωση. 
          Το σχήμα αυτό ίδρυσης και λειτουργίας εταιρείας LIMITED (περιορισμένης δηλαδή ευθύνης) με trustees, σε συνδυασμό με την μηδενική φορολογία, εάν το σύνολο της δραστηριότητας μιας τέτοιας εταιρείας ήταν εκτός της χώρας της έδρας της, ήταν οι γνωστές σε όλους μας off-shore εταιρείες, ο ρόλος των οποίων στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλαδίτσας μας είναι γνωστός.  Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κύπρου στην Ε.Ε., δεν ήταν πλέον νομικά ανεκτή η μηδενική φορολογία, και άρα τέτοιου είδους εταιρείες στην Κύπρο φορολογούνται πλέον κανονικά (επομένως, δεν εμπίπτουν στον από φορολογικής τουλάχιστον σκοπιάς προσδιορισμό “off-shore”). Κατά τα λοιπά, πάντως, έχουν τα χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά χρήσιμου επιχειρηματικού σχήματος, που διασφαλίζει ανωνυμία, ευελιξία και περιορισμένη φυσικά ευθύνη (τέτοιες εταιρείες μπορούν θεωρητικά να συσταθούν και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ), συνηθέστατα δε ιδρύονται σε χώρες είτε με μηδενική φορολογία (εκτός Ε.Ε.), είτε με πολύ χαμηλή (όπως η Κύπρος, με συντελεστή περί το 12%).
          Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών παρουσιάζουν επίσης κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, το υποκατάστημα δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα σε σχέση με την «μητρική» εταιρεία (π.χ., δεν χρειάζεται δικό του μετοχικό κεφάλαιο, κλπ.). Περαιτέρω, δεν έχει κανένα κόστος, ούτε διαδικασία για μεταφορά κεφαλαίων από τη μητρική (π.χ., δεν χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου για να μπουν λεφτά στο υποκατάστημα από τη μαμά στην Κύπρο, ούτε κάποια αιτιολογία, τιμολόγιο, κλπ.).  Επίσης, δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, ισολογισμούς, κλπ., σε αντίθεση με τις ελληνικές ε.π.ε., α.ε., κλπ., ή/και να έχει ανεξάρτητους ελεγκτές σε ετήσια βάση. Υπάρχουν και κάποια ακόμη πλεονεκτηματάκια (ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν υπέχει υποχρέωση κοινωνικής ασφάλισής του, κλπ.), αλλά εντάξει, το πιάσαμε πιστεύω όλοι ότι έτσι έρχεται χρήμα από, π.χ., τη «μαμά» εταιρεία στην Κύπρο (τυχαίο προφανώς το παράδειγμα ε) χωρίς κόστος και έλεγχο, και κανένας δεν θα ξέρει τέλος πάντων τι λεφτά γυρνάει (τζίρο) το υποκατάστημα. 
          Μικρή παρένθεση:  Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 ως ισχύει) και δη το άρ. 4παρ.3 «Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: α) ……………. β) ………………. ή γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους», ενώ κατά την παρ. 4 του ιδίου άρ. «Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» θεωρείται ότι είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, γ) την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων, δ) …………………., ε) ……………………, στ) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, ζ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης».  Αυτό σημαίνει ότι, εάν μια εταιρεία όπως η PARALOT (τυχαίο και πάλι προφανώς το παράδειγμα) έχει πραγματικούς μετόχους Έλληνες ή/και φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος και η διοίκηση και πάντως οι στρατηγικές αποφάσεις, κλπ., λαμβάνονται εδώ, τότε η εταιρεία θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, με ό,τι βεβαίως αυτό συνεπάγεται (ξεκινάμε από τα απλά, όπως, π.χ., φόρο εισοδήματος, κλπ., και περνάμε και στα πιο σύνθετα, όπως δήλωση περιουσιακής κατάστασης/πόθεν έσχες, δικαιώματα δημοσίου, πιθανές δεσμεύσεις περιουσίας για φορολογικές παραβάσεις των μετόχων, όπως συμβαίνει με τον πρόεδρο του ΠΑΟ Γιάννη Αλαφούζο -τυχαίο και πάλι το παράδειγμα-, εκτέλεση ποινών, κλπ., όσον αφορά τους πραγματικούς μετόχους και όργανα διοίκησης).
          Από έρευνα στο μητρώο εταιρειών στην Κύπρο (τμήμα εφόρου εταιρειών και επίσημου παραλήπτη) με βάση την επωνυμία (επιλέγουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την αριστερή στήλη και μετά αναζήτηση/έρευνα σε φάκελο, οπότε και συμπληρώνουμε PARALOT στο οικείο πεδίο «ΟΝΟΜΑ» που ανοίγει) της εταιρείας, προκύπτουν διάφορα στοιχεία, όπως, π.χ., ότι η εταιρεία ιδρύθηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2014. 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 
Το υποκατάστημα της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα ιδρύθηκε αμέσως μετά (Νοέμβριο 2014), με αίτηση της εταιρείας (Οκτώβριο 2014)
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjNoMLHi6bRAhWdelAKHZYYCS8QFgg6MAQ&url=https%3A%2F%2Fdiavgeia.gov.gr%2Fluminapi%2Fapi%2Fdecisions%2F6%25CE%25A4%25CE%259C%25CE%25A77%25CE%259B7-%25CE%25A8%25CE%259B%25CE%259D%2Fdocument&usg=AFQjCNFCHnwJlH-Fo2Tn5tdCFcrviprkTA&cad=rja   

          Λεπτομέρειες για το υποκατάστημα δημοσιεύτηκαν και στο με αρ. 12976/5-12-2014 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και ΓΕ.Μ.Η.), όπως φαίνεται από το et.gr (εθνικό τυπογραφείο). 

          Δεν εντοπίστηκε δραστηριότητα της εταιρείας στην Κύπρο, ούτε άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

          Συμπέρασμα:  Η εταιρεία ιδρύθηκε επί τούτω, ήτοι για να λειτουργήσει το sdna.  Ιδρύθηκε στην Κύπρο, θα έλεγαν κάποιοι με ζωηρή φαντασία, πιθανότατα για να μην μπορεί να φανεί, στο πλαίσιο του θεσμού του trust, ποιος ο πραγματικός μέτοχος (ο διαχειριστής του sdna κ. Βασίλης Παπαθεοδώρου φέρεται να έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει μη εμφανής ιδιοκτήτης). Το υποκατάστημα στην Ελλάδα ιδρύθηκε, θα πίστευαν οι ίδιοι φαντασιόπληκτοι, ώστε να έρχονται λεφτά από Κύπρο, κλπ., αφενός χωρίς κόστος και αφετέρου χωρίς διαδικασία, αιτιολογία, κλπ., αλλά και για να μπορεί/δικαιούται το υποκατάστημα να μην δημοσιοποιεί οικονομικά στοιχεία.  Όλα αυτά άγουν, για τους έχοντες είπαμε ζωηρή φαντασία, στο συμπέρασμα ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας (Ultimate Beneficial Owner λέγεται) έχει κάποιου είδους κώλυμα, είτε νομικό, είτε πραγματικό ή ακόμη και ηθικό (πραγματικό: απειλή ποινών, όπως, π.χ., αυτών της παρ. 5 του άρ. 1 του ν. 4326/2015 -νόμου Κοντονή- για«υποκίνηση, ενθάρρυνση ή επιδοκιμασία των αναφερομένων στην παράγραφο 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο» -το εάν δε το sdna με τα άρθρα του, ή τα σχόλια που οι διαχειριστές επιτρέπουν κάτω από κάθε άρθρο, ενθαρρύνει ή όχι τέτοιου είδους συμπεριφορές όσον αφορά τον Ολυμπιακό εναπόκειται βεβαίως στην κρίση του καθενός- ή απομείωση και έστω αφηρημένη διακινδύνευση για άλλα επιχειρηματικά σχήματα και συνεργασίες του ιδίου προσώπου˙ή/και νομικό: απαγόρευση συμμετοχής σε media λόγω, π.χ., συμμετοχής σε διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών˙ή/και ηθικό: απώλεια της οιασδήποτε αξιοπιστίας, εάν αποκαλυφθεί σύνδεση με συγκεκριμένο αθλητικό σύλλογο, έναν ή πολλούς, τα συμφέροντα του οποίου προφανώς θα εξυπηρετεί). 
          Από το πιο πάνω Φ.Ε.Κ. προκύπτει ότι η εταιρεία εδρεύει στην Κύπρο, στην Λευκωσία (Τάρσου 14, Ανθούπολη, 2305), και η Διοίκηση – Εκπροσώπηση ασκείται από την κα. Στέλλα Κυριακου (στην ίδια διεύθυνση είχε έδρα μια κάποια εταιρεία KAN Engineering Limited με άδεια διαχειριστή αποβλήτων για συλλογή και μεταφορά γυαλιού και γυάλινων συσκευασιών, και από το 2013 και μια άλλη εταιρεία, Teligron Communications, με αντικείμενο εφαρμογές πολυμεσικής πληροφόρησης, κλπ., που λειτουργεί το site ellhnespadou.com, κλπ.).  Tο εν Ελλάδι υποκατάστημα εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, λεωφ. Βουλιαγμένης & Μπουζιάνη 1, και νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο κ. Αντώνης Παπουρτζής του Αθανασίου. Πρόκειται για στέλεχος της εταιρείας Wedia Digital Marketing Services και πρώην Γενικό Διευθυντή του gazzetta, γνωστού επίσης αντικειμενικού και δίκαιου αθλητικού site του ομίλου CENTRIC του κ. Ροδόλφου Οντόνι, για τον οποίο, πέραν του ότι έχει πει αρκετά πράγματα ο Σάββας Θεοδωρίδης, μια μικρή έρευνα στο internet μπορεί να αποκαλύψει ρόλους, συμμετοχές, επιδιώξεις, σχέσεις με συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο οικολογικών αποχρώσεων -όχι, δεν είναι ο Λεβαδειακός- κλπ., αλλά και το πώς αποκτήθηκαν κεφάλαια, εταιρείες, sites, συμμετοχές, μερίδιο στην στοιχηματική αγορά, κλπ., σε μια ιστορία που, προφανώς συμπτωματικά βεβαίως βεβαίως, παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα της απόκτησης του νυν τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ-πρώην SevenX του Μπατατούδη, από τον αγαπημένο μας και μέγα γαύρο, καταπώς φαίνεται, Γιάννη Αλαφούζο (του νυν σταθμού, ξαναλέμε, αφού υπήρχε και ο πρώην, που είχε πωληθεί από τον κ. Κουρή, φυσικά με δόσεις, που -guess what- δεν πληρώθηκαν, όπως ισχυρίζεται συχνά ο πωλητής, και που μας άφησε χρόνους κάποιο βράδυ).  Ως γνωστόν, στο sdna μεταγράφηκαν πολλά πρώην στελέχη του gazzetta και κυρίως αυτά που φημίζονταν για την διαυγή, αντικειμενική  και ιδιαίτερα εξυγιαντική τους άποψη σε ό,τι είχε να κάνει με τον Θρύλο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η συμπάθειά τους για τον οποίο απορροφούσε όλο τον ωφέλιμο εργασιακό τους χρόνο (προφανώς, γι’ αυτό δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με φαινόμενα και συμπεριφορές άλλων παραγόντων, αθλητικών σωματείων, κλπ.), πάντα, φυσικά, επί σκοπώ ωφέλιμης και εποικοδομητικής κριτικής και καλόπιστης και αντικειμενικής ενημέρωσης του κόσμου του Ολυμπιακού, ώστε να επιτευχθεί πρόοδος κατά τρόπο απόλυτα δίκαιο και αντικειμενικό. 
          Από τη μερίδα της εταιρείας, βεβαίως, στο μητρώο στην Κύπρο αντλούμε και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως, π.χ., ότι στις 16/7/2015 καταχωρίστηκε στη μερίδα της εταιρείας (αρ. εντύπου Η57 και XL00) μεταβίβαση μετοχών - προφανώς, οι μέτοχοι πώλησαν το σύνολο των μετοχών τους σε άλλον.  Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι νέος επενδυτής εισήλθε στην εταιρεία, αποκτώντας ποσοστό ή το σύνολο των μετοχών (και άρα τον έλεγχο της εταιρείας).  Κάποιοι πιο κακεντρεχείς (όχι βεβαίως εμείς) θα έλεγαν ότι μπορεί να μη σημαίνει κατ’ ουσίαν τίποτα, παρά ο πραγματικός ιδιοκτήτης να προκάλεσε περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών από τα παρένθετα πρόσωπα (trustees) που ίδρυσαν αρχικά την εταιρεία σε κάποια άλλα παρένθετα πρόσωπα, ακόμη και νομικά (άλλη εταιρεία/dummy corporation), ακόμη και αλλοδαπά (εταιρεία του εξωτερικού), ακόμη και με έδρα σε χώρα όχι απλώς εκτός Ε.Ε., αλλά από τις μη συνεργάσιμες φορολογικά (π.χ. Χονγκ-Κονγκ), κλπ., έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν στοιχεία με τίποτα.  Ίσως σε αυτό το φανταστικό σενάριο να συνηγορεί και το γεγονός ότι, από τη μερίδα της εταιρείας προκύπτει πως, λίγους μήνες πριν την εν λόγω μεταβίβαση, το καταστατικό της μεταφράστηκε σε ξένη γλώσσα (αρ. εντύπων X100 και Χ102 και Χ00Ε), έτσι ώστε ο νέος μέτοχος να δύναται να διαβάσει βρε παιδί μου τι επρόκειτο να αποκτήσει ή/και να καταχωριστούν τα στοιχεία της εταιρείας στα μητρώα του νέου (τυπικά ή ουσιαστικά) ιδιοκτήτη.  Οι κακεντρεχείς που λέγαμε πιο πάνω, μάλιστα, θα μπορούσαν να εικάσουν επίσης ότι μεταφράστηκαν τα εταιρικά έγγραφα, ώστε να ανοιχτεί εταιρικός λογαριασμός σε Τράπεζα του εξωτερικού, ίσως και σε μη συνεργάσιμη φορολογικά, κλπ., χώρα (που επίσης λέγαμε πιο πάνω), ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν στοιχεία, που να βαράει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (ακόμη και οι Αρχές) τον κώλο του κάτω. 
          Αυτά.  Στα πιο πάνω δεν γίνεται καμία απολύτως επεξεργασία περί επιχειρηματικής λογικής όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία του sdna (ποιος δηλαδή μπορεί να είναι ο στόχος του ιδιοκτήτη, όταν, επιχειρηματικά τουλάχιστον, το site φαίνεται, με βάση τον αριθμό των δημοσιογράφων, κλπ., να μπαίνει πολύ μέσα στα λεφτά και να σωρεύει ζημιές) και το εάν αυτό παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού (και νομικά, όχι μόνο ηθικά).  Παρατίθενται μόνο περιττές πιθανώς και κουραστικές θεωρητικές πληροφορίες και γεγονότα (στοιχεία από το μητρώο εταιρειών Κύπρου και το Φ.Ε.Κ. στην Ελλάδα) αλλά και συμπεράσματα που, ναι μεν συμπληρώνουν την εξαιρετική εικόνα που ζωγραφίζει η θεματολογία του αγαπημένου μας sdna, όπως αυτή αποτυπώθηκε στατιστικά στο προηγούμενο άρθρο, δεν παύουν όμως να αποτελούν εικασίες και σενάρια.  Ο λόγος για τον οποίο ο πραγματικός ιδιοκτήτης της PARALOT θέλει να παραμείνει ανώνυμος (όπως φέρεται να έχει υποστηρίξει ο διαχειριστής του sdna, κ. Βασίλης Παπαθεοδώρου) μπορεί φυσικά να είναι η σεμνότητα.  Στην περίπτωση αυτή, όμως, εμείς, στη θέση του μη εμφανούς μετόχου ή/και του κ. Παπαθεοδώρου, θα εξετάζαμε έναν άλλο μανδύα/σχήμα για να το κάνουμε, π.χ., αυτό του σωματείου κατά το ελληνικό δίκαιο, που έχει μάλιστα και πολλές φορο-απαλλαγές, αλλά και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Εάν δεν έχουν εύκαιρους 20 ανθρώπους (τόσοι απαιτούνται κατά νόμο για την ίδρυση σωματείου) ή, τέλος πάντων, έχουν μεν 20, αλλά κάποιοι από αυτούς έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων λόγω καταδίκης, ας μας ειδοποιήσουν. Πιστεύουμε ότι πολλοί από τους αναγνώστες του site θα έχουν αγνό ενδιαφέρον για την πρόοδο και εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου (αφού κατά βάση μόνο αυτό νοσεί, το μπάσκετ, π.χ., είναι φάρος, όπως είπε και ο πρώην υφυπουργός αθλητισμού) και μετά χαράς θα αποτελέσουν ιδρυτικά μέλη ενός τέτοιου σωματείου.  Η υφιστάμενη κατάσταση (off-shore εν τοις πράγμασι εταιρεία με κρυφούς, λόγω trust, μετόχους και υποκατάστημα στην Ελλάδα) συνιστά επιχειρηματικό σχήμα που παραπέμπει αυτόματα σε business και projects σκοτεινά και περίεργα, τύπου Τσοχατζόπουλου (συνειρμός που είμαστε σίγουροι ότι ενοχλεί ηθικά τον κ. Παπαθεοδώρου και τον μη εμφανή εταίρο, το ανάστημα του μεν βεβαίως γνωρίζουμε, του δε όμως εικάζουμε), λόγος άλλωστε που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον (δυτικό) κόσμο, για διάφορες κατηγορίες λειτουργών, πολιτικών, κλπ., θεσπίζεται απαγόρευση συμμετοχής σε τέτοιες εταιρείες (off-shore), κάτι που συμβαίνει και στην Ελλάδα φυσικά (π.χ. ν. 4396/2016).  
          Κάπου εδώ τελειώνει η σε απόλυτα ερασιτεχνικό επίπεδο ερευνητική δημοσιογραφία ενός wannabe μέλους της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων.  Στο επόμενο επίπεδο έρευνας περνάνε μόνο οι έχοντες έννομο συμφέρον (όπως, π.χ., κάποιος που έχει βεβαιωμένη δικαστικά, με σχετική δηλαδή απόφαση και δη εκτελεστή, αξίωση κατά της εν λόγω εταιρείας ή κατά πιθανολογούμενου μετόχου), διαμέσου των θεσμών (π.χ., διαδικασία στην Κύπρο για την αποκάλυψη του πραγματικού μετόχου, διαδικασία κοστοβόρα και χρονοβόρα και με ανεπιτυχή, συχνά αν όχι πάντα, από ουσιαστικής απόψεως αποτελέσματα, δηλαδή που καταλήγει συνήθως σε αποκάλυψη μετόχου-άλλης εταιρείας με το ίδιο καθεστώς/χαρακτηριστικά, συχνότατα μάλιστα με έδρα σε άλλη χώρα, για την οποία πρέπει να αρχίσει εκ νέου η ίδια διαδικασία και αυτό, μάλιστα, εάν και εφόσον υπάρχει αντίστοιχη, νομικά, δυνατότητα στη χώρα της έδρας της νέας εταιρείας).  Προσωπικά, εάν ήμουν, π.χ., εφοπλιστής, και είχα συνεπώς οικονομική δυνατότητα και, αν όχι επιρροή, πάντως παρουσία, τεχνογνωσία και εμπειρία σε τέτοιες χώρες (όπου δηλαδή θα με οδηγούσαν πιθανότατα οι έρευνες), θα δοκίμαζα να ακολουθήσω το νήμα και όπου με έβγαζε (αυτό και αρκετά ακόμη εννοεί, π.χ., ο Αλέξης Κούγιας, όταν λέει -συχνά- πως θα κυνηγήσει κάποιον μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι), χωρίς βεβαίως να απέκλεια και την παροχή κινήτρων (π.χ., οικονομικών ή νομικών/ασυλίας), ώστε να προκαλούσα περιπτώσεις και φαινόμενα wikileaks ή footballleaks, κλπ. (κάτι που δοκίμασε, βεβαίως, έστω χωρίς αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός στην περίπτωση της επίθεσης κατά του δικηγόρου Αργύρη Λίβα -και πάλι τυχαίο απολύτως το παράδειγμα- όπου επικήρυξε τους δράστες, πλην μάταια). Φυσικά, υπάρχει πάντα η περίπτωση τέτοια δράση να αναλάβει η Πολιτεία, που έχει ευρύτερα μέσα και δυνατότητες (π.χ., αίτηση για πληροφορίες στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών φορολογικής συνεργασίας ή/και ευρωπαϊκής νομοθεσίας), αλλά κάτι αρμόδιες αρχές και υπουργοί (ενδεικτικά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Κοντονής) με εξαιρετικά αντανακλαστικά κατά τα λοιπά (ιδίως για θέματα Ολυμπιακού, κλπ.) δεν δείχνουν να θεωρούν ότι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα που να χρήζει έστω διερεύνησης. 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:  Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι μπορεί κάλλιστα να πρόκειται περί συμπτώσεων.  Δεν γνωρίζουμε να υφίστανται αποδείξεις περί οργανωμένης στόχευσης του Ολυμπιακού και του Προέδρου του Βαγγέλη Μαρινάκη από συγκεκριμένα κέντρα, ομίλους, πρόσωπα, κλπ.  Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητούμε βάσιμα πως η εταιρεία PARALOT διοικείται στην πραγματικότητα από την κα. Στέλλα Κυριακου στην Κύπρο και το εν Ελλάδι υποκατάστημα από τον κ. Αντώνη Παπουρτζή και πως αμφότεροι δεν είναι παρά παρένθετα πρόσωπα, έτσι ώστε η διοίκηση της εταιρείας και του site που αυτή λειτουργεί να ασκείται από άλλους, προς εξυπηρέτηση προσωπικών, πλην εμφανών, επιδιώξεων.  Δεν περιήλθαν σε γνώση μας αποδεικτικά στοιχεία περί δημιουργίας οργάνωσης ή/και καρτέλ, με συμμετοχή τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων, εκδοτών, δημοσιογράφων, sites, στοιχηματικών εταιρειών με μεγάλο μερίδιο αγοράς αλλά και ενδεχομένως επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, αστυνομικών, λειτουργών της δικαιοσύνης, ψευδομαρτύρων και βεβαίως και πολιτικών, ώστε διαμέσου αρθρογραφίας, επιλεκτικών παρουσιάσεων, παραχάραξης ειδήσεων ή/και δημιουργίας τέτοιων εκεί που δεν υπάρχουν (ή αποσιώπησης, αντίθετα, άλλων παρόμοιων ή/και μεγαλύτερης βαρύτητας και ενδιαφέροντος κατ’ αντικειμενική κρίση), φημών και ψιθύρων, ψευτο-καταγγελιών, ψευδών καταθέσεων, κατασκευασμένων με μοντάζ συνομιλιών ή και υποκλαπεισών προσωπικών τοιαύτων, κατηγοριών, στημένων διώξεων, εκβιασμών και πιέσεων, βεβαίως και οικονομικών ανταλλαγμάτων, χρηματισμών, χορηγιών, κλπ., να εξαναγκαστεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης είτε να εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό, είτε να συγκρατήσει το αθλητικό, κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό αγωνιστικό μέγεθος, δράση και επιτυχίες.  Δεν υιοθετούμε τέτοιους συνειρμούς και δεν πιστεύουμε πως σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, όπως εδώ, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοια σχήματα, εργαλεία και δράσεις χωρίς αυτορρύθμιση στο πλαίσιο προσωπικής ηθικής των εμπλεκόμενων δημοσιογράφων, κλπ., αναστήματος ενός Βασίλη Παπαθεοδώρου, ή χωρίς, τέλος πάντων, οι αρχές να διερευνήσουν τουλάχιστον την περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να παραβιάζεται βάναυσα η έννομη τάξη σε τόσο πολλά επίπεδα.  Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις της πραγματικότητας μπορεί, συνεπώς, να είναι συμπτωματική, αν όχι προϊόν πλάνης.

 
 

Σχόλια

Εικόνα REDNYC

ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΝΑ ΣΕ ΔΙΑΒΑΖΩ ΡΕ ΠΑΝΟ. ΕΥΓΕ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ VIRTUAL REALITY ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ.

ΑΥΤΟ ΤΟ SDNA ΤΟ ΒΑΖΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "FAKE NEWS", Η ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΑΙΤ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΝΑ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙ ΛΑΣΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΟ ΟΤΙ Ο ΦΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΛΑΚΙΩΤΗ....ΟΛΑ ΤΑ ΨΟΦΙΜΙΑ ΕΤΣΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ...

Εικόνα thita

Καλώς τον αδερφό από τα ξένα... απόλυτα ειδικού σκοπού το αγαπημένο μας site,όπως το λες ακριβώς είναι. Τον Βασιλακη όμως μην τον πειράζεις,οπαδός είναι κι αυτός όπως κι εμείς,μόνο που έκανε την καυλα του επάγγελμα... άσε που μας έκανε την τιμή να ασχοληθεί ο ίδιος,ονομαστικά,με την πάρτη μας,κι όχι το αλτερ έγκο του ο αυλακιωτης...

Ωραία βραδιά απόψε ε?

Εικόνα Romain

Thita, εξαιρετικό άρθρο. Θα πρέπει να το συνεχίσεις.
Βασικά το ότι είναι offshore γίνεται για φορολογικους κυρίως λόγους. Εδώ όπως εξηγεί ο thita υπάρχουν και επιπρόσθετα οφελείματα. Σε όλες σχεδόν τις χώρες υπάρχουν οι εταιρείες περιορισμενης ευθύνης που ονομάζονται limited (όπως στην Κύπρο και στην Αγγλία) ή έχουν κάποια άλλη ονομασία που σημαίνει το ίδιο. Π. Χ. S. R. L. στην Ιταλία. Και αυτό δεν είναι κάτι το επιλήψιμο.
Το trustee όμως, όπως γράφει και ο αδερφός thita, γίνεται για να κρύψει τον πραγματικό ιδιοκτήτη.
Γνωρίζω ότι ιδιοκτήτες μέτοχοι, ή CEO 's μεγάλων Α. Ε. εταιρειών δημιουργούν trustee offshores για να κάνουν συναλλαγές με τις εταιρείες που διευθυνουν. Και δεν το κάνουν βέβαια για μικρά ποσά διότι υπάρχουν και τα έξοδα των ορκοτων (χαχαχα) λογιστων.
Στις δε συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ που κάνουν, απλά υπογράφει κάποιος με πληρεξουσιο ο οποίος ούτε που γνωρίζει τον πραγματικό ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση του sDNA είναι φανερό ότι η απόκριψη γίνεται για σκοπούς προπαγάνδας. Χωρίς να φαίνεται για παράδειγμα ο Ιβάν, έχει περισσότερη επιρροή το εν λόγω site. Γίνεται πιο πιστευτο και ο σανός πιο ευπεπτος.
Οι λογιστες που ελέγχουν τις εταιρείες απλά είναι λογιστες και όχι detectives. Ελέγχουν (ένα ποσοστό) από ότι τους παρουσιάσεις. Αν δηλαδή η διεύθυνση μιας εταιρείας θέλει να αποκρυψει σημαντικά revenues απλά μπορεί να αλλάξει τη ροή των πληρωμών. Π. Χ. Ένα υποκατάστημα στη Γερμανία χρεώνει τον πελάτη του από Αγγλία για ένα σημαντικό ποσό κατευθείαν από την μαμά ( όπως τη λέει ο thita) εταιρεία στην Κύπρο ή σε κάποιο φορολογικό παράδεισο. Έτσι ο συνολικός φόρος της εταιρείας είναι μικρότερος από τον "πραγματικό". Το ίδιο μπορεί να γίνει και με μεγάλο μέρος του μισθού των διευθυντων αν οι φόροι είναι μεγάλοι.

Εικόνα thita

Απλά μην μας περνάνε για μαλακες οι διάφοροι αυλακιωτηδες ε,κι ακόμη παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να βρει ενδεχομένως,αλλά δεν θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει,για ευνόητους λόγους

Το περιβάλλον είναι όπως το λες,απλά όχι και να μας κάνουν μαθήματα ηθικής οι απατεώνες,ελεος

Εικόνα Logistis

Αυτό το άρθρο μαζί με το αρχικό, είναι υπέρ αρκετό για να κινηθεί ή ....Αδέκαστη , Αδιαπραγμάτευτη , κλπ Κοντοναίϊκη δικαιοσύνη και τότε να δείς τι κοκομπλόκο θα πάθει ο John Avnaniades (κατά κόσμον Αυλακιώτης).
Λέμε και καμμιά λαλακία για να περνά ή ώρα. Σε κάθε περίπτωση Α Ξ Ι Ο Σ ο συντάκτης , είναι ΑΚΡΙΒΩΣ έτσι το καθεστώς στην Κύπρο. Βαθύς γνώστης και πραγματικά αξίζει συγχαρητηρίων. Σούβλισμα κανονικό χωρίς να έχουμε Πάσχα!

Εικόνα thita

Μην νομίζεις από καλοσύνη ή αγάπη στον θρύλο,για να βρω δουλειές το κάνω αδερφέ,μπάς κι έρθει να με αγορασει κι εμένα ο ιβαν (λέμε και καμία μαλακια είπαμε για να περνάει η ώρα ε...),ευχαριστώ πολύ πάντως,θα κοιτάξω μήπως έχω και συνεχεια

Εικόνα savvas gridlock

Στελλα Κυριακου στο google δινει αποτελεσματα μια βιζιτου πιο πλαστικη κι απο μπρργκερ σκυλοτροφης στα Γκουντις. Υπαρχει συνδεση αραγε Πανο;

Εικόνα thita

Μακάρι. Να ρωτάγαμε τα αδέλφια μας στην Κύπρο?

Εικόνα apostolos gaganis

Εγώωω...το διάβασα, αλλά πρέπει να το ξαναδιαβάσω κομματιαστά μερικές οπωσδήποτε φορές ακόμα για να κατανοήσω ένα ικανοποιητικό έστω ποσοστό του κειμένου σου. Δεν έχω τις νομικές γνώσεις, μπιτ, που χρειάζονται για να συλλάβω επαρκώς το στήσιμο όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται "εξυγίανση" του ποδοσφαίρου μας και ειδικότερα sDNA... Σαν να απευθύνεσαι αλλού ή ΚΑΙ αλλού, μου φάνηκε... Σαν να δείχνεις δόντια... Τεσπα. Επειδή όμως είμαι πρακτικός άνθρωπος, ίσως και λόγω επαγγέλματος, μήπως θα μπορούσες εσύ ή καποιος άλλος τσάκαλος ( έχει τέτοιους το RATM ), να μου συνοψίσει μέσα σε 5 - 10 το πολύ γραμμές και με ΑΠΛΑ λόγια, τί τρέχει... Φανταστικό πάντα το σενάριο. Πάντα. Χρήσιμο θα΄ταν νομίζω για πολλούς, μην πω όλους, από΄μας, που οι σχέσεις τους με την Θέμιδα περιορίζονται σε κάτι καλές κινηματογραφικές ταινίες μόνο. Λέω... Θα΄ταν πολύ κουραστικό αυτό;

Μετά τιμής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ταπεινός λειτουργός της του Ασκληπιού τέχνης και άρρωστος γαύρος από 65ετίας..

Εικόνα thita

Απόστολε φίλε μου,για να το πούμε κομψά,θα ήθελα να ήταν η επίσημη ομάδα μας πιο συγκρουσιακή σε αυτό το πεδίο,ιδίως με δεδομένο ότι μια ανώνυμη επιστολή π.χ. πυροδότησε έρευνες και παρακολουθήσεις δυο ετών,έστω και με τις πλάτες Ντογιάκου-Σαμάρα. Κατανοώ πως δεν έχω όλα τα στοιχεία για να αξιολογήσω την τακτική μας βεβαίως,που μπορεί να είναι αναμονή (μικρή) για να ξεμπλέξουμε από στημένες κατηγορίες. Ο,τι θες,το λέμε από κοντά στην πρώτη ευκαιρία.

Εικόνα apostolos gaganis

Ο.Κ.

Εικόνα ΤΡΕΞΕ ΖΕΛΑ ΤΡΕΞΕ

Απόστολε, ούτε εγω διαθέτω τις νομικές γνώσεις , πλην όμως θα καταθέσω εν ολίγοις ό,τι εισέπραξα.

η εταιρεία η οποία φαίνεται να χρηματοδοτεί το shitdna, βρίσκεται υπό ενός καθεστώτος το οποίον επιτρέπει να εμφανίζεται ένα άτομο ως εκπρόσωπός της με περιορισμένη εταιρική ευθύνη (δηλ. και να με πιασετε δεν ξέρω, δεν είδα) το οποίο μπορεί να είναι μια οιαδήποτε νοικοκυρόγρια- αυτοφωράκιας κι έναν αντιπρόσωπο της εταιρίας στην ημεδαπή ο οποίος μπορεί να λαμβάνει χρήμα από την ΕΠΕ, δίχως να χρείζει δικαιολογίας το πόθεν και από ποίον απεκτήθησαν τα εμβάσματα που εστάλησαν.

άρα, αφ' ενός ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας μένει στη σκιά, αφού οι όποιες έρευνες προκυψουν σταματούν στη νοικοκυρόγρια-αυτοφωράκια, αφ' ετέρου αποστέλει χρήματα αμφιβόλου προελεύσεως, οπότε ξεπλένει και τη ...μπουγάδα του (που θα έλεγε και μια ...ψυχή).

Μετά τιμής
Ἀντώνιος
ἐν τοῖς πράγμασι θερἀπων τοῦ Αριστοτελικού «Περί ζώων μορίων» και ακραιφνής γαύρος πέραν των τεσσάρων δεκαετιών.

Εικόνα apostolos gaganis

Χαίρεεε...

Εικόνα thita

σχημα κατάλληλο για μπροστινούς και χρήμα αμφιβόλου προσελεύσεως,κι οι θρασυπουστες μας κουνάνε και το δάχτυλο σε θέματα ηθικης

Εικόνα ΤΡΕΞΕ ΖΕΛΑ ΤΡΕΞΕ

Υ.Γ. 2 εκτός του ξεμπροστιάσματος Μέσων, προσώπων και καταστάσεων, το παραπάνω κείμενο αποτελεί και μία απόδειξη για το πώς το παγκόσμιο οικονομικό και ΘΕΣΜΙΚΟ σύστημα, αναγνωρισμένο από ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ τάχα Κυβερνήσεις, προστατεύει τον παράνομο πλουστισμό, ξεπλένει παράνομα έσοδα, την ίδια στιγμή που ατές τους οι ίδιες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ τάχα Κυβερνήσεις ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ κουνούν το δάκτυλο στους πολίτες, που τις έχουν εκλέξει, πείθοντάς τους πως είναι απαταιώνες, υπεύθυνοι δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, επιβάλλοντάς τους το φόβο και την ενοχή.

Εικόνα thita

που να λέγαμε και τα υπόλοιπα, ελεγκτές και ελεγχόμενοι ίδιοι, χορηγία και δάνεια σε εαυτούς, κλπ.

με φόβο και ενοχές μας υποχρεώνουν στην ανοχή της καταπίεσης, ακριβώς, ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ

Εικόνα ΤΡΕΞΕ ΖΕΛΑ ΤΡΕΞΕ

Α Ξ Ι Ο Θ Α Υ Μ Α Σ Τ Ο Σ !!!!

κι όμως , μετά από τέτοια κείμενα μνημεία ερεύνης και συνάφειας λόγου-επιχειρημάτων, έχουν το θράσος και την ξετσιπωσιά, κάποιοι που σηκώνουν ένα τηλέφωνο και καταγράφουν άνωθεν εντολές βάζοντας απλά από κάτω την υπογραφή τους, να αυτοσυστήνονται ως δημοσιογρσφοι-ρεπόρτερ-ερευνητές...

αυτό είναι, κ. κ. «δημοσιογράφοι», το αντικείμενό σας, διαβάστε αυτό , όπως και άλλα τέτοια πονήματα έρευνας και επιχειρημάτων εδώ στο ratm, μπας και μάθετε ή θυμηθείται τι ακριβώς σημαίνει δημοσιογραφική έρευνα!

ΕΥΓΕ και πάλιν εύγε!

καλή χρονιά σε όλους με υγεία, εκπληρώσεις και δημιουργία!

Υ.Γ. δε θα ήθελα κάτω από ένα τέτοιο πόνημα να το ρίξω στην ...πλακίτσα, αλλά, Πάνο, δε θα μπορούσε να μη μου εξωτερικεύσει συνειρμούς το «KAN Engineering Limited με άδεια διαχειριστή αποβλήτων»!!!

Εικόνα thita

χαχαχα, απόλυτα συνειδητά και ακριβώς προς τούτω έγραψα (θεωρώ φλεγματικά) την κατά τα λοιπά τελείως περιττή αυτή πληροφορία

καλή χρονιά να έχουμε, αμήν, για τα καλά λόγια δεν με βλέπεις, αλλά έχω κοκκινήσει ε, ευχαριστώ, ο chief έχει το ουσιαστικό/αποκαλυπτικό άρθρο για το σημαινόμενο, εδώ είναι η τσόντα/αστερίσκος

Εικόνα ΤΡΕΞΕ ΖΕΛΑ ΤΡΕΞΕ

εννοείται ότι ανέγνωσα και το πόνημα του αρχηγού, το οποίο , όχι τυχαία, αναπαρήχθη και από άλλα ΜΜΕ, απλά το παρόν με κέντρισε πιότερο διότι, πέρα από τα αμοιγώς οπαδικά, με περιέφερε και σε άλλες ατραπούς.
και ο αρχηγός είμαι σίγουρος, παρά τη μετριοφροσύνη σου, πως δεν το θεωρεί τσόντα, αλλά ισοδύναμο, απλά από έτερη πλευρά του ιδίου πρίσματος.

Εικόνα Chief Bromden

Και ισοδύναμο και τσόντα (με την πορνογραφική έννοια)...

Εικόνα CEN-TAURUS

Τί έγραψες ρε πάνο; Απίστευτη έρευνα! Όλοι εσείς που διαβάζετε αυτό το άρθρο και ιδιαίτερα οι μη γαύροι, να βάλετε στο μυαλό σας καλά τα παρακάτω, όχι για σας, αλλά για το μέλλον των παιδιών σας:
1. Τώρα μπορεί να γουστάρετε γιατί το συγκεκριμένο σάιτ χαϊδεύει τα αυτιά σας, επιτιθέμενο στο γαύρο και το βαγγέλα. Να έχετε όμως υπόψη σας ότι, ανεχόμενοι τέτοια φαινόμενα στησίματος μηχανισμών εκβίασης και συκοφάντησης με άγνωστο ιδιοκτήτη, ουσιαστικά αποδέχεστε και ενθαρρύνετε το στήσιμο τέτοιων παραμάγαζων για την εκβίαση πολιτικών, δικαστικών και δημοσιογράφων, που επιτείνουν την μεξικανοποίηση της χώρας. Είδατε τί έγινε με τον πάρεδρο του συμβουλίου επικρατείας πρόσφατα; Μόλις διαφώνησε με τις μεθοδεύσεις για τα νέα κανάλια, βγήκε αμέσως μια σειρά μέιλ του, με γυναίκα με την οποία ίσως διατηρούσε δεσμό. Τόμπολα!
Να μην ξεχάσουμε βέβαθα ότι ήδη έχετε πολλαπλώς ενθαρρύνει και ενισχύσει και νομιμοποιήσει τις εκπομπές του γνωστού βοθροκάναλου, στις οποίες παρελαύνουν κλόουν, μαριονέττες, ψευδομάρτυρες, δικογραφίες, κασσέτες από παράνομες παρακολουθήσεις κλπ. Το κάνατε, επειδή χτυπάνε το γαύρο. Γι αυτό χαίρεστε. Αύριο όμως θα χτυπήσουν στο περιβάλλον σας, οι ίδιοι ή κάποιοι άλλοι.
2. Όσοι διατηρούν ακόμη ελπίδα ότι οι απατεώνες που ηγούνται σήμερα, υποδυόμενοι τους αριστερούς επαναστάτες, είναι διαφορετικοί, να έχουν υπόψη τους ότι τέτοιοι μηχανισμοί επηρεασμού και πίεσης σε καμια πραγματική αριστερή πολιτεία δεν θα επιβίωναν για πάνω από δυο τρεις μέρες. Εδώ, ευδοκιμούν και πολλαπλασιάζονται και μάλιστα με ιδιοκτήτες μαφιόζους, με τους οποίους συνομιλεί ανέτως και δίχως τύψεις σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο. Ο βρόμος της επανάστασης τους οδηγεί.
3. 350 άρθρα λιβανίσματος σε ένα χρόνο για συγκεκριμένο "κύριο", αλλά ούτε μια κουβέντα, τώρα που μπήκε στο στόχαστρο των διεθνών αρχών ελέγχου στοιχηματισμού το γνωστό ματς με τους φαίακες. Θέλετε άλλη απόδειξη για το τί υπηρετεί το συγκεκριμένο σάιτ;
Καληνύχτα σε όλους. Ό,τι σήμερα ανέχεσαι, αύριο θα είναι η θηλιά στο λαιμό σου.

Εικόνα thita

γεια σου αδερφέ, καλά κάνεις και δίνεις συμβουλές, με απόλυτα ουσιαστικό λόγο, στους αλλόθρησκους, είναι βέβαιο πως μας διαβάζουν

συμφωνώ απόλυτα στην πολιτική τοποθέτηση, δυστυχώς το μόνο που διαπίστωσα πως απασχόλησε τους νυν κυβερνώντες ήταν όχι να διαλύσουν σήψη, διαφθορά, και παραμάγαζα, παρά να τα ελέγξουν, με ξεπερνάει το πόσο γρήγορα διεπλάκησαν με πρόσωπα που είχαν ονοματίσει ως αρχιερείς διαφθοράς (αλαφούζο, μελισσανίδη, κλπ.)