Θα χωριστούν οι Αμπελόκηποι στα δυο;Γράφει ο Κόκκινος πρωτοετής Νομικής
 
Διαβάσαμε παντού χθες προσωπική ανακοίνωση του κ. Σκινδήλια ότι «Το Εφετείο Αθηνών καταδίκασε την 8.12.2020 και σε δεύτερο βαθμό τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σε ποινή φυλακίσεως 12 μηνών με τριετή αναστολή για ηθική αυτουργία σε συκοφαντική μου δυσφήμηση».
 
Διαβάζουμε:
 
Άρθρο 3 («κωλύματα εγγραφής - περιορισμοί») του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999)
1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) .................................................
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής - μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
…………………………………..
2. Τα κωλύματα της περ. β' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε., πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί.».
 
Πιο απλά, αν η καταδίκη αυτή (των 12 μηνών – πλημμέλημα η συκοφαντική δυσφήμιση) καταστεί αμετάκλητη, δηλαδή εάν ο καταδικασθείς είτε δεν ασκήσει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου είτε (το πιο πιθανό) ασκήσει αναίρεση αλλά ο Άρειος Πάγος την απορρίψει, τότε δεν θα μπορεί να είναι πλέον μέτοχος της κ.α.ε. π.α.ο. και εάν παραμείνει (μέτοχος), η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν θα χορηγήσει (μήπως και ανακαλέσει?) το πιστοποιητικό συμμετοχής της κ.α.ε. π.α.ο. στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 και εάν ο ε.σ.α.κ.ε. ή/και η ε.ο.κ. αγνοήσουν την κρίση αυτή της Ε.Ε.Α., θα πληρώσουν πρόστιμο 100.000 – 1.000.000 (ευρώ, όχι ρούβλια), το ίδιο και η κ.α.ε. π.α.ο.
 
Βεβαίως διαβάζουμε καιρό τώρα ότι η κ.α.ε. π.α.ο. είναι προς πώληση (τρίτη φορά, μετά την DPG σε Μάνο και Μάνος σε DPG, θα ήταν ελαττωματική φαίνεται και του την γύρισε πίσω ο Μάνος), ε δεν θα δυσκολευτεί να βρεθεί στην χειρότερη περίπτωση αγοραστής,κερδοφόρο άλλωστε το μαγαζί,μην ξεχνιόμαστε (άσε που πάντα μπορεί ο καλπαζίδης ή ένας καλπαζίδης τελος πάντων να έχει κρατήσει ρέστα από το δίευρω που του άφηναν οι πελάτες διότι έφτιαχνε καλό καφέ), ενώ και η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου, αν ασκηθεί κατά τα ανωτέρω αναίρεση (το πιο πιθανό), δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς σύντομη, πόσο μάλλον αν ακολουθηθεί ο … συνήθης αριθμός αναβολών (π.χ. η υπόθεση με τις κατάρες στον Σπανούλη, κ.λπ., έχει πάρει μόλις … οκτώ αναβολές και βάζουμε και στοίχημα ασούμε ότι 29/4 θα αναβληθεί πάλι,παίζει να κάνει και 21 λέμε).
 
Γεραπετρίτη, καλού κακού ετοίμασε καμιά τροπολογία, δεν είμαστε τώρα για να κόβονται στα δύο οι Αμπελόκηποι ε…
 

Σχόλια

Εικόνα ThomasK

Ωραίος! :)