Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΙΓΚΝΑΤΙΕΒΙΤΣ ''ΣΑΒΒΙΔΗ''Γράφει ο πρωτοετής φοιτητής Νομικής.
 
Από το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και εντεύθεν έχουμε ακούσει πολλά, μα πάρα πολλά, ιδίως από τους φίλους μας στον Βορρά και από τους δικούς τους ανθρώπους: πολιτικούς (που κάνουν αγώνα δρόμου ποιος θα υπερθεματίσει για Ιβάν, λέγοντας την μεγαλύτερη βλακεία) και δημοσιογράφους (είναι γνωστός ο επικοινωνιακός μηχανισμός που έχουν στήσει, ιδίως σε site ειδικού σκοπού, πιο γνωστό ως ''site της αλήθειας'', ή για την ακρίβεια της δικής τους αλήθειας, που είναι πάντα διαφορετική).
 
Το κομμάτι της πειθαρχικής διαδικασίας όσον αφορά την μπούκα του Ιβάν με το πιστόλι στην ζώνη, κ.λπ., που δεν είχε καμία δουλειά να είναι εκεί, και την ενδεχόμενη τιμωρία του ΠΑΟΚ, το αφήνουμε στους «ειδικούς» λοιπόν, είναι τόσο πολλοί άλλωστε.
 
Εκτός από την πειθαρχική διαδικασία, όμως, υπάρχει και η ποινική. Παραθέτουμε κατωτέρω κομμάτια από ένα άρθρο του αθλητικού νόμου (ν. 2725/1999) ως ισχύει σήμερα, που αφορούν την συγκεκριμένη ενέργεια του Ιβάν, με bold στις κρίσιμες διατάξεις και υπογραμμισμένο σχολιάκι κάτω από κάθε μία.
 
ΑΡΘΡΟ 41ΣΤ' ν. 2725/1999 ("ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις") όπως ισχύει σήμερα:
 
"Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις
 
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:
α) …………………………………………….
β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,
γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,
δ) ………………………………………………''...
 
ΑΡΑ ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ (π.χ. σπρώξιμο στον Δημητριάδη της ΑΕΚ) ίσον ΔΥΟ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ (έως δύο χρόνια φυλακή το κάθε ένα), ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ π.χ. στον διαιτητή ή σε άλλον, όπως κάποιο στέλεχος της ΑΕΚ,  τότε και ΤΡΙΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ (επίσης έως δύο χρόνια φυλακή και αυτό).
 
''2. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:
α) χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, λόγω του αποτελέσματός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους
β) ……………………………………
γ) ……………………………………………''.
 
ΑΡΑ ΜΠΟΥΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΣΟΝ ΤΡΙΤΟ (ίσως τέταρτο) ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ (έως ένα έτος φυλάκιση αυτό).
 
3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή ότι συμμετείχε στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.
 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Η’ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (π.χ. πρόεδρος), ΕΩΣ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΛΟΙΠΟΝ.
 
4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183-185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (άρθρο 190 Π.Κ.), της καθύβρισης θρησκευμάτων (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α και 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρο 310 παρ. 1 Π.Κ.) της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρα 381 και 382 Π.Κ.) και της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
 
4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή στον Ποινικό Κώδικα και να φθάσει έως το ανώτατο όριο του είδους της ποινής: α) το ότι ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων, β) το ότι από τη βαρύτητα της πράξης, τη βιαιότητα κατά την τέλεσή της, τις περιστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπων, τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και τη σοβαρή διασάλευση της δημόσιας τάξης, προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον, γ) το ότι ο δράστης εκδήλωσε ρατσιστική συμπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 81 Α του ΠΚ.».
 
ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, δηλαδή ποινή που μπορεί να φτάσει στο μάξιμουμ, ήτοι πέντε χρόνια φυλάκιση, ΑΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΜΠΟΥΚΑ, ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, κ.λπ..
 
5. ………………………………………………..
 
6. α. Η ποινή για τις πιο πάνω πράξεις δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται σε περίπτωση που: (αα) Ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων ή (ββ) Από τη βαρύτητα της πράξης, τις περιστάσεις τέλεσής της, από τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και την προσωπικότητά του προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον. «β. Η ποινή για τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μετατρέπεται σε καμία περίπτωση. Το Δικαστήριο, εφόσον αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, ανεξαρτήτως του ύψους αυτής, διατάσσει την υποχρέωση του καταδικασθέντος να διαμένει στην κατοικία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, για χρονικό διάστημα ίσο με την ανασταλείσα ποινή. Η παραβίαση του συγκεκριμένου όρου συνεπάγεται την άρση της αναστολής. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για αδίκημα του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως του ύψους των αθροιζόμενων ποινών, δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής.» γ. Σε περίπτωση καταδίκης για τις πράξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και δεν χορηγείται αναστολή εκτέλεσης της ποινής όταν: (αα) Ο δράστης είναι υπότροπος ή τελεί κατά συνήθεια τις πιο πάνω πράξεις ή (ββ) ο δράστης κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία τρίτων ή την ομαλή εκτέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων."
 
Η ΠΟΙΝΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ (ήτοι δεν εξαγοράζεται), ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΟΠΛΟ, δηλαδή αν κριθεί πως το χέρι που έπιασε το όπλο 2-3 φορές συνιστά έστω απόπειρα χρήσης όπλου, ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ Ο,ΤΙ ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΙ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΖΟΥ ΜΕΣΑ, χωρίς αναστολή ή εξαγορά.
 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΜΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΠΟΙΝΗ, Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ (κατ’ οίκον περιορισμός) ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ. ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΗ και ο δράστης βγει από το σπίτι οποιοδήποτε σαββατοκύριακο, ΙΣΟΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΣΑ, ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΖΟΥ.
 
7.α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών στο δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας, τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν από τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του δράστη κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει το δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξή της έως δύο ώρες μετά τη λήξη της. Το δικαστήριο μετά από αίτημα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή του το άθλημα και τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ανωτέρω παρεπόμενη ποινή. Αν ο καταδικασθείς παραβιάσει τους πιο πάνω όρους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) μηνών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή. Επιπλέον, αν η ανωτέρω παραβίαση συντελεστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει αμέσως στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης και εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. β) …………………………………. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού και Τουρισμού ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση της πιο πάνω παρεπόμενης ποινής ή του πιο πάνω αναμορφωτικού μέτρου. δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ούτε αναστέλλεται, και με χρηματική ποινή. Εφόσον η ανωτέρω παραβίαση τελείται κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής της κύριας ποινής, διακόπτεται η αναστολή και η ποινή εκτίεται χωρίς δυνατότητα μετατροπής της.
 
ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ, ΠΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ.  ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΟΝ ΜΕΣΑ, ΜΠΟΥΖΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΕΞΑΓΟΡΑ.
 
"8"(6). «α. Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ' ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσης τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ..Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα ημερών».
β) ** Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή της. *** Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε αναστέλλεται.
γ) ………………………………………………………...
δ) ………………………………………………………..
 
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ Η ΔΙΩΞΗ (δεν χρειάζεται μήνυση ή έγκληση από κανέναν, αστυνομία και εισαγγελέας υποχρεούνται να κινηθούν μόνοι τους), Η ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ, δηλαδή ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ, κ.λπ., ΜΠΟΥΖΟΥ, ακόμη κι αν κάνει έφεση.
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α:  Το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου αυτού, που συνιστά ειδικό ποινικό νόμο, είναι λες και γράφτηκε για ό,τι έγινε με Ιβάν στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.  Υπάρχει ζήτημα τέλεσης πολλών (συρροή) και όχι ενός ποινικών αδικημάτων.  Ξαναλέμε, αυτά δεν είναι για την πειθαρχική διαδικασία τιμωρίας της ομάδας ΠΑΟΚ, κ.λπ., παρά για την συμπεριφορά του Ιβάν και τα λέμε επειδή νομίζουν κάποιοι πως είναι καλύτερο (ελαφρυντικό) που ο Ιβάν δεν ήταν αξιωματούχος αγώνα, δηλαδή μέλος της αποστολής του ΠΑΟΚ.
 
Είμαστε βέβαιοι (…..) πως αστυνομία και εισαγγελείς στην Θεσσαλονίκη θα πράξουν τα δέοντα, ήδη άργησαν βέβαια, η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε εκεί ο εισαγγελέας (ας μην είμαστε κακόπιστοι και πούμε πως έγινε αυτό για να πεταχτεί η μπάλα στην εξέδρα ή, τέλος πάντων, να εξοικονομηθεί χρόνος) έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, 5-6 καταθέσεις χρειάζεται, πλέον του βίντεο, και έστω έγγραφες απολογίες των εμπλεκόμενων, ήτοι Ιβάν, Μίχελς, ενός Αστυνομικού και 3-4 θηρίων σωματοφυλακής.  Είμαστε επίσης βέβαιοι πως προς αυτήν την κατεύθυνση (εφαρμογής του νόμου) θα πιέσουν τόσο ο Τύπος (ο αθλητικός κυρίως, ο «αντικειμενικός» που βάζει κάθε εβδομάδα φυλακή τον Μαρινάκη για δήθεν παραβίαση του περιοριστικού όρου της μη ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο, κ.λπ., επειδή π.χ. πάει και βλέπει τους παίκτες στου Ρέντη), όσο και η κυβέρνηση που θέλει, όπως δηλώνει, καθαρό το ποδόσφαιρο, κ.λπ. (έχουν πειστεί και οι πιο δύσπιστοι πλέον, σωστά;), ειδικά δε ο Υφυπουργός Αθλητισμού αλλά και ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού και νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, ελέγχοντας μάλιστα θεσμικά αστυνομία και εισαγγελείς που όχι απλώς παρέλειψαν να συλλάβουν τον Ιβάν επ’ αυτοφώρω, αλλά και του επέτρεψαν να αναχωρήσει (να διαφύγει θα λέγαμε αν ήμασταν κακόβουλοι, αλλά δεν είμαστε) στο εξωτερικό.
 
Υ.Γ.  Αν από το άρθρο αυτό του αθλητικού νόμου ανακύπτει προβληματισμός και για συμπεριφορές κάποιου άλλου, επώνυμου πλην απλού φιλάθλου, που ουδεμία σχέση έχει με κάποια συγκεκριμένη ΚΑΕ, ή άλλου επώνυμου φιλάθλου – διοικητικού ηγέτη συγκεκριμένης ΠΑΕ που αρέσκεται σε κασκόλ και 11880 για αναζήτηση κατοικίας διαιτητών, κ.λπ., η απάντηση είναι πως ναι, θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει τα δέοντα αλλά εντάξει, τι ξέρουμε εμείς, ξέρουν πάντα καλύτερα αυτοί που πρέπει, σωστά;

Σχόλια

Εικόνα ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10

Σε μια νορμάλ χώρα με κανονική κυβέρνηση αυτά θα είχαν γίνει ΉΔΗ ΠΡΆΞΗ.
Με τους κατσαπλίαδες όμως που έχουμε μπλέξει.....
Μάλλον την υπόθεση έχει αναλάβει η αστυνομία Ιωαννίνων οπότε...

Εικόνα manthos 956

απλώς : ΜΠΡΑΒΟ !!!
ΞΕΒΡΑΚΩΝΕΤΕ ΤΟΥΣ , ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ !!!

Εικόνα thita

B O N U S T R A C K

Αντιγραφή από το άρθρο 3 («Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί») του ιδίου ως άνω νόμου, όπως ισχύει σήμερα:

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή ............................. ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ...................., ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:
α) ……………………………………………..
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα ......................... ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα ....................., καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε ...................... είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, …………………………………………………………….
γ) ……………………………………………
δ) ………………………………………………….
«Τα κωλύματα της περίπτωσης β' ισχύουν και για τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.). Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα παραπάνω κωλύματα σε οποιονδήποτε από τους μετόχους των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σε αθλητική διοργάνωση. ...........................».

ΜΟΝΗ λοιπόν η τελεσίδικη καταδίκη του ιβάν και του κάθε ιβάν για ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ από τα αναφερόμενα ανωτέρω, στο άρθρο, αδικήματα που τυποποιούνται ποινικά στο άρθρο 41ΣΤ του ιδίου νόμου (ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» ως ισχύει), ανεξαρτήτως της ποινής (δηλαδή ακόμη και εάν η ποινή είναι η ελάχιστη, π.χ. 35 μέρες φυλάκιση ή/και με αναστολή) θα σημαίνει πως δεν θα μπορεί να είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (τέτοιες είναι οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες), δηλαδή ούτε πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου ή έστω απλό μέλος, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΕΤΟΧΟΣ. Κι αυτό, όπως φαίνεται (από την ανάγνωση της διάταξης) αν όχι για πάντα, τουλάχιστον για μια δεκαετία, κατά την επιεικέστερη δυνατή ερμηνεία.

Κατόπιν αυτών, για να μην χάσουμε τον επενδυτή ιβάν είναι επιβεβλημένη όχι απλά η μεγάλη καθυστέρηση εξέλιξης της εναντίον του ποινικής διαδικασίας από πλευράς εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, παρά ΚΑΙ η τροποποίηση του άρθρου αυτού του αθλητικού νόμου από πλευράς (συγ)κυβέρνησης (όσο προλαβαίνει δηλαδή). Βεβαίως τα παπαγαλάκια της εξυγίανσης θα μας το παρουσιάσουν είτε ως «διαταγή uefa-fifa, που δεν το έχουν στους πειθαρχικούς τους κώδικες, κ.λπ.» (σε αντίθεση με ό,τι έλεγαν το περασμένο καλοκαίρι για τα κωλύματα), είτε ως εύνοια για Μαρινάκη (!), ώστε να μην έχει και καλά πρόβλημα με τα κακουργήματα, κ.λπ., κ.λπ.

Ο καιρός γαρ εγγύς λέμε εμείς, μετά τις -αργά ή γρήγορα- εκλογές θα έχει πολύ δικαστήριο.

Εικόνα takis xwsiar

Aυτο είναι το λειτούργημα που κανει το ΡΑΤΜ στον Ολυμπιακο μας!Μας δειχνει παντα τη βρωμα των αντιπαλων του Ολυμπιακου,και ετσι ΤΙΠΟΤΑ από τις βρωμιες τους,δεν περναει χωρις να αξιολογηθεί από οποιον ΕΙΝΑΙ Ολυμπιακος!! Η ενημερωση στην ανηθικοτητα των εχθρων μας,ειναι η αρχη της αμυνας μας,αλλα και η σωστη θεληση για επιθεση.Αυτα να τα βλεπουν και οι "εξυπνοι και ναι..αλλα..." Ολυμπιακοι,για να καταλαβουν ότι αυτό το 19 στα 21 πρωταθλήματα που εκανε η ομαδα μας,καποιοι ΜΟΧΘΗΣΑΝ γι'αυτο.Απεναντι σε θηρια,σε τερατα ανηθικότητας.Και θυμηθείτε εξυπνακιδες,τι ΟΡΓΙΑ ειχαν γινει στα δυο πρωταθλήματα που χασαμε.Οποιος δεν είναι ικανος γι'αυτο,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΥΤΟ!Ολα αυτά που βαζετε στο ΡΑΤΜ,θα επρεπε και ο συλλογος να τα "περναει" στους οπαδους του.Αυτο είναι μεγαλο θεμα.Σκεφτειται ότι δεν υπηρχε το ΡΑΤΜ.Σε ποσες χοντρες βρωμιες τους,δεν θα περναμε χαμπαρι.Απλα θα ακούγαμε κατι,που και που.Γι'αυτο συγγαυροι του ΡΑΤΜ,ΜΗΝ ΠΕΡΝΕΤΑΙ ΧΑΜΠΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΑΣ (εντος και εκτος).ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ.ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΤΕ ΠΟΤΕ ! ΜΟΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!!(Μουνια...που λεει και ενας φιλος!)